Femmes

1. Ksenia Sinitsyna – 216,08

2. Daria Sadkova – 210,71

3. Ksenia Gouchtchina – 197,92

4. Lyudmila Foursova – 184,19

5. Maya Khromykh – 182,70

6. Polina Sviridenko – 181,67

7. Kamilla Nelyubova – 177,13

8. Angelina Palagina – 172,20

9. Elena Tchernikova – 170,62

10. Veronika Malysheva – 164,78

11. Oleya Kozlova – 147,61

Hommes

1. Piotr Gumennik – 300,66

2. Romain Savosin – 288,46

3. Alexandre Samarin – 263,21

4. Andreï Mozalev – 258,69

5. Daniel Postarnakov – 224,52

6. Alexeï Erokhov – 222,07

7. Danil Fedosimov – 217,20

8. Alexandre Melnikov – 207.04

9. Arseni Dimitriev – 206,93

10. Artur Danielyan – 201,51

11. Mikhaïl Ternovski – 180.09

Danse sur glace

1.  Elizaveta Khudaiberdieva  –  Egor Bazin  – 208,99

2. Irina Khavronina –  David Narizhny  – 201,16

3.  Sofia Léontieva  – Daniil Gorelkin – 190,39

4. Ekaterina Mironova – Evgeniy Ustenko – 179,19

5. Sofia Shevchenko – Andrey Yezhlov – 178,59

6. Daria Savkina – Alexandre Vakhnov – 175,58

7. Varvara Jdanova – Timur Babaev-Smirnov – 170,46

8. Sofia Tyoutiounina – Matvey Grachev – 167.10

9. Ulyana Ermakova – Artem Krylov – 165,10

10. Ksenia Krausova – Daniil Korochkin – 137,21

Rédigé par

Delph Toltsky

**
Retrouvez toutes les actualités autour du patinage artistique !
**